Chính sách

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Du lịch HC Việt Nam thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite hoangky.vn Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, hoangky không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, hoangky sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của cung cấp trên hoangky.vn
Hoangky thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau: Thực hiện và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho Khách hàng (bao gồm cả đặt chỗ trực tuyến) Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng
Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Hoangky đều có các quyền như sau: a. Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; b. Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập; c. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập d. Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin; e. Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập. Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Hoangky. Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Hoangky các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.
Hoangky sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên wesiteebsite của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.
Đăng ký email nhận ngay ưu đãi